FUTURE GULF TECH. CONT.
House no B-145, Block # 6, Near Dacca Sweets,
Gulshan E Iqbal, Karachi- 75300, Pakistan.

+92 21 34834466
+92 21 34834477

Our Clients